A ka ilaç shërimi për pleqërinë, si e thotë Feja ?

A ka ilaç shërimi për pleqërinë?A ka ilaç shërimi për pleqërinë?Profeti (alejhi selam) ka thënë:“Allahu nuk ka zbritur sëmundje pa zbritur me të edhe shërimin (ilaçin) përveç njërës.

” E pyetën: “Cila është kjo sëmundje o i Dërguar i Allahut?” Ai u përgjigj: “Ajo është pleqëria.”Tirmidhiu dhe hadithi është i saktë.

Leave a Reply

Your email address will not be published.