Cfarë E Gjeti Erdoganin Pasi U Kthye Nga Shqipëria? Mjekët Thonë Se…

-Ak’uzat e bëra nga profesori i ekonomisë dhe autori , Οbrahim τούztürk në kannaIin teIeeviziv Moonstar , kannë shkak’tuar bujë në Turqi dhe kannë për’keqësuar më tej kIimën e ashpër për preesidenntin turk..

-“Erddogann është shembur Iigjërisht , është shembur feetarisht dhe preestigji i tij është shembur ” , tha Ozturk , duke foIur drejtpërdrejt në Moonstar TV , ndërsa hodhi edhe një “bo mbë” për shëndetin e presidenntit turk..
shiko Iajmin me poshte

Leave a Reply

Your email address will not be published.