Dimri Dhe Ngricat Erdhën, Mos Dilni Në Rrugë Pa Bërë Këto Shërbime Te Makina Juaj!

Ardhja e dimrit bashkë me temperaturat e ftohta bën që drejtimi i makinës si edhe mirëmbajtja e tyre të jetë një sfidë më vete për shoferët.

Moti i ftohtë nuk është një surprizë, rrjedhimisht edhe shoferët duhet që të bëjnë planet e tyre për mirëmbajtjen e mjeteve.

Verifikoni nivelin e vajit në motor, mos i besoni vetëm dritës në kroskot
Verifikimi i nivelit të vajit është i domosdoshëm për makinat në mënyrë që të mos dëmtohet motori.

Në këtë rast nuk i duhet besuar vetëm dritës në kroskot pasi për shkaqe të ndryshme ajo mund të mos tregojë përherë nivelin real.

Të dhënat tregojnë se 1/3 makinë kanë nivele të rreikshme të vaijit. Ki kujdes: Një sasi më e madhe vaji është po aq i dëmshëm sa edhe mungesa e tij.

Leave a Reply

Your email address will not be published.