Do Habiteni -Në këtë fshat s’lejohen burrat, vetëm të shtunën e të dielën/ Ja vendi ku gratë jetojnë si mos më mirë pa burra

Noiva do Cordeiro, një qytet ku jetojnë gr atë, u themelua në 1891 nga Maria Senorina de Lima, e cila u d ëb ua nga fshati i saj për tr a dhti bashk ëshortore.

Ky qytet i vogël brazilian u krijua nga një grua, për gratë, ai ka rregullat e veta dhe sistemin e vet të organizimit të punës dhe jetës. Sot, vetëm 600 njerëz jetojnë në të, kryesisht gra dhe vetëm disa burra.

Leave a Reply

Your email address will not be published.