Edhe Papa i Vatikanit e mbanë plisin shqiptar

Pileolus (nga latinishtja pileus “kapuç” ), gjithashtu Zucchetto, Soli Deo, latinisht Subbirettum ose Submitrale , gjermanisht gjithashtu skullcap , calotte e lashtë është pjesë e veshjeve kishtare në kishën katolike, veçanërisht të abative. , peshkopët , kardinalët dhe Papa . Brenda liturgjisë ajo bëhet veshja liturgjike .

Papa, kardinalët dhe nuncët apostolikë veshin një pileolus moiré, prej mëndafshi të thjeshtë. Pileolusit është i kuq për kardinalët, (Joseph Braun SJ: The Liturgical Vestments Past and Present

Leave a Reply

Your email address will not be published.