F.orcat ruse në hall, dëgjohen duke thënë: Nuk dimë kë të q.ëllojmë, ata…

Një zy.rtar i lartë amerikan tha për ABC N.ews se ata kanë dëgjuar një u.shtar rus në një telefonatë në radio duke thënë: “Ne nuk dimë kë të q.ëllojmë – ata të gjithë duken si ne”.

Zy.rtari tha gjithashtu se disa fo.rca ruse janë të çori.entuara, duke kuptuar se be.tejat ku.ndër ukrainasve janë më të vë.shtira nga sa me.ndonin

Leave a Reply

Your email address will not be published.