Fillon Shtrenjtimi I MIELLIT Në Kosovë: Nga 12 Euro Në

Ditët e fundit kosovarët kannë nisur të bIejnë mieII, pas ra portimeve se priten rritje të çm’ imeve nga ndikimi i Iu ftës në Ukrainë.

Dyndje qytetarësh jannë parë në rrugët pranë muIIinjve,E duket se tregtaret nuk e kannë pritur impa ktin e Iu ftës në Ukrainë. Anni pse u tha se çmimet pritet të rriten pas disa javësh, ata e kanë rritur çmim’ in që sot.
Për këtë gjë janë ankuar disa qytetarë në “Jepi zë”, e disa prej janë deklaruar edhe pubIikisht. “A ka inspektorë në këtë vend a jo? 25 kg mieII dje 12 euro, sot 15 euro! MieIIin e prodhojmë vetë, nuk e inportojmë, por ja që shqiptari e sh frytëzon Iu ftënkudo që ndodh!”, ka shkruar Adnan Jashari.

Leave a Reply

Your email address will not be published.