HlSTORlA e shqiptarit që ka HABlTUR rrjetet sociaIe, a ja vIen të Ie gruan për rusen e pasur

HlSTORlA e shqiptarit që ka HABlTUR rrjetet sociaIe, a ja vIen të Ie gruan për rusen e pasur
Një h;istori e një shqiptari e publikuar në rrjetet sociale ka tron ditur përdoruesit e Facebook.//Sht.ype në pjesën e rek.la.mës prit

Shqiptari i ka shkruar faqes tonë dhe ka treguar hi;storinë e tij, kurse në vetëm pak minuta janë gjeneruar me mijëra komente.//Sht.ype në pjesën e rek.la.mës prit

Leave a Reply

Your email address will not be published.