Informatë Shumë Me Rëndësi Për Gratë Lehona!

Te nderuar juve qe vazhdimisht po pyesni se a jane dale pagesat per lehona per muajin Dh jetor 2021 dhe Ja nar 2022.

Pagesat per keta dy muaj ende nuk jane ekzekutu.

Keto pagesa pritet te dalin ne ditet ne vijim.

Ne kemi kontaktuar Ministrine e Financave. Deri atehere nuk kemi informacion daten e sakte se kur do te trransferohen keto pagesa ne llogarite bankare te perfituesve m

Leave a Reply

Your email address will not be published.