Kina I Jep “Sh Uplakën” E Fo Rtë Putinit Dhe Lukashenkos: E Pë Rjashton Rusinë Dhe Bjellorusinë Nga..

Komiteti Ndërk.ombëtar Parali.mpike në Pekin ve ndosi sot të heqë ekipet kom.bëtare të Rusisë dhe Bjellorusisë nga pjesë.ma rrja
në Lojërat Paral.impike 2022.

Komiteti Ndërko.mbëtar Paral.impik u de tyrua të me rrte këtë ve ndim pasi shumë vende këcr.ënuan të t.ërhiqen nga Lojërat Paral.impike
të vitit 2022 nëse Rusia dhe Bjellorusia do të me rrnin pjesë

Leave a Reply

Your email address will not be published.