lSHlN të martuar për 60 vjet gruaja e tij i mbajti SEKRETlN e rraIIë në dollap (FOTO)

Një çift në SHBA ka gëzuar një martesë prej 60 vitesh dhe për të qëndruar gjithë këtë kohë bashkë me sa duke u ka mjaftuar vetëm nd;ershmëria ndaj njëri-tjetrit, përpos dashurisë sigurisht.Pra, burri dhe gruaja ishin shumë të hapur dhe ndanin gjithçka pa mbajtur se;krete nga njëri-tjetri.//Sht.ype në pjesën e rek.la.mës prit disa seconda

Pothuajse gjithçka… Sepse gruaja mbante në dollap një kuti këpucësh të fshehur për të cilën e kishte urdhëruar burrin të mos e hapte as të mos e kërkonte kurrë.

Leave a Reply

Your email address will not be published.