Me lejen e Allahut / Lutja që bëri Elvis Naçi se bashku për xhuma u bë sebep që nëna e tij të zgjohet nga koma!!

Lutja që bëri Elvis Naçi se bashku për xhuma u bë sebep që nëna e tij të zgjohet nga koma!nje besimtar musliman, pjesë e xhematit të Xhamisë së tabakeve në tiranë ishte sprovuar me shëndetin e nënës së tij. Nëna ishte e sëmurë dhe gjendja e saj sa vinte dhe përkeqësohej madje u fut në koma. Vllai jonë i shqetësuar kurrë nuk i humbi shpresat tek All-llahu i Cili është Ai që Shëron robërit e tij. Ate dite ishte dite e premte, e xhuma dhe te gjithe besimtarët me gëzim shkojnë në Xhami te adhurojnë Krijuesin e tyre.

Leave a Reply

Your email address will not be published.