Ministria E Financave Jep Përgjigjet E Pyetjeve Të Bëra Shpesh Për Lehona Dhe Shtesa Per Femijë

Unë jam përfituese e skemave sociale, a do të më ndalet asistenca sociale nëse aplikoj nga Shtesat për Lehona dhe Shtesat për Fëmijë?
Jo, përfitimi nga Shtesat për Lehona apo Shtesat për Fëmijë nuk do të ja u ndal asistencën sociale.

Djali im është 2 vjeçar, përse nuk mund të aplikoj në platformën eKosova për Shtesat për Fëmijë?
Aktualisht, Shtesat për Fëmijë aplikohen për fëmijët e lindur ne periudhën 2020-2021. Megjithatë, me fillim nga viti i ardhshëm, skema e Shtesave për Fëmijë do të zgjerohet duke përfshirë edhe grupmosha të tjera.

Leave a Reply

Your email address will not be published.