NË KËTO VENDE DO KETË NESËR REDUKTIME TË RRYMËS

Për shkak të punimeve të domosdoshme për siguri të sistemit, KEDS ka njoftuar se në disa vende në Ferizaj dhe Prizren, do të ketë reduktime të energjisë elektrike.
Ferizaj
1. Nga NS 35/10kV Ferizaj III do të ndërprehet:
LP 10kV Doganaj (kodi: 40042004) nga ora 10:00 deri 12:00
Vendet: fshatrat: Doganaj, Dubravë, Pleshinë, Pleshinë e Eperme dhe e Poshtëme, Zaskok dhe një pjesë e rrugëve Naim Beka dhe Ilirias.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, ndërrimi i grupeve matëse dhe i transformatorëve dje.gur matës rrymor në NS 10/0.4kV.

Leave a Reply

Your email address will not be published.