Nëse keni kaluar koronavirusin, nxirreni këtë gjë nga shtëpia menjëherë

Por njerëzit mund të infektohen edhe nëse prekin sipërfaqen ku ndodhen piklat dhe më pas prekin hundën, gojën ose sytë.

Në bazë të kësaj njohurie, një furçë dhëmbësh dhe një pastrues gjuhe, nëse e keni, përmbajnë një përqendrim të konsiderueshëm të virusit.

“Përdorimi i vazhdueshëm i të njëjtave produkte mund të shka ktojë si riinf eksion ashtu edhe inf eksion të njerëzve të tjerë”, tha Dr. Heba Shamut.

Leave a Reply

Your email address will not be published.