Priten Re Shje Bore , Vjen P AraIajmërimi Nga Meterologet

Gjatë ditës së sotme, do të ketë vr anësira dhe reshje shiu në të gjithë t erritorin e Shqipërisë, nd ërsa në z onat maIore nuk do të m ungojnë r eshjet e dëborës

Sipas Meteoalb, moti do të je të i pa qëndrueshëm ndërsa t emperaturat do të p ësojnë një rënie të le htë ku va riojnë:në zo nat ma Iore, nga -1°C në 7°C, në zo nat e uI ëta nga 3°C në 8°C dhe në zo nat br egdetare nga 5°C në 8°C.

Era do të fryjë në dr ejtim Ii ndor-ve ri li n dor ndërsa fo rca e va Iëzimit në det do të jetë 3-4 ba llë

Leave a Reply

Your email address will not be published.