Shqiptarëve U Duhen 60 Vite Punë Për Të Blerë Një Shtëpi

Ai po ho n se shqiptarëve u duhen me satarisht 50 deri në 60 vite pune për të blerë një shtëpi, duke u ba zu a r te të ar dh u r at mujore të qytetarëve shqiptar dhe te çmimet e la rta të pr odukteve në vendin tonë.

Leave a Reply

Your email address will not be published.